Oferowana pomoc psychologiczna

Szanowni Państwo,  nazywam się Paweł Kaliniecki, jestem magistrem psychologii zdrowia, a także psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym posiadającym akredytacją Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), oraz British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies (BABCP).  Należę do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (SPCh).

W swojej pracy kieruję się empatią i życzliwą ciekawością. Pomagam w odkrywaniu nowych sposobów rozumienia problemów, odzyskiwaniu kontroli nad własnym życiem, a także znajdywaniu rozwiązań dopasowanych do konkretnej sytuacji życiowej osoby, jej kluczowych wartości i celów. Posiadam wiele lat doświadczenia w realizacji efektywnej pomocy terapeutycznej, a swoją praktykę opieram na wiarygodnych i aktualnych danych naukowych (ang. evidence-based psychotherapy). 

Pomagam osobom doświadczającym:

 • Utrzymującego się uczucia smutku i przygnębienia
 • Negatywnych skutków traumy (np. nagłych wspomnień z traumy tzw. migawek/flashbacków powracających w ciągu dnia, lub w koszmarach sennych, ogromnego lęku i przerażenia, wstydu, złości, ciągłego napięcia, unikania wszelkich skojarzeń z traumatycznym doświadczeniem) 
 • Nagłych ataków paniki (m.in. trudności z oddechem, nagłego bicia serca, mdłości, obaw o życie i zdrowie, unikania określonych miejsc i doświadczeń) 
 • Wewnętrznej udręki, problemów z nadmiernym zamartwianiem się lub nadmiernym rozmyślaniem o przeszłości 
 • Problemów z akceptacją siebie
 • Poczucia osamotnienia, pustki i braku sensu
 • Braku cierpliwości, częstego poczucia irytacji
 • Różnorakich natręctw (powracających wbrew woli odpychających myśli i obrazów) oraz odczuwanego przymusu wykonywania określonych czynności (kompulsji). Pomagam również osobom doświadczającym nadmiernych skrupułów i poczucia winy. 
 • Zaburzeń adaptacyjnych – trudności z odnalezieniem się w nowej sytuacji 
 • Lęku w sytuacjach kontaktu z drugim człowiekiem, bądź grupą osób (lęku społecznego), unikania spotkań towarzyskich
 • Intensywnego lęku o zdrowie – własne lub innych osób
 • Problemów związanych z zaburzeniami snu i bezsennością

Terapię oferuję również w języku angielskim. Z przyjemnością odpowiem na każde pytanie, zapraszam do kontaktu.

Kontakt

Kwalifikacje

Kwalifikacje